Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

  • El Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys.
  • L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

Adreça: Carrer Santa Úrsula, 23

Codi postal: 43143

Comarca: Alt Camp

Telèfon: 977 637 397

Adreça electrònica: aj.mila@altanet.org

Horari d'atenció al públic:

Dilluns i dimecres de 8.00h a 13.00h

Dimarts de 8.00h a 14.00 i de 15.30 a18.00h

Dijous i divendres de 8.00h a 15.00h