Conèixer

El terme municipal del Milà, de petita extensió (4 Km²), es troba al sector meridional de la comarca, a la dreta del Francolí, que forma el límit oriental. Termeneja amb els municipis de Valls (E i N), Alcover (que l'envolta pel N, W, i S) i la Masó (SE).
Segons Coromines, el topònim del Milà té origen germànic. Per altra part, l'historiador Emili Morera creu que el Milà fou un feu particular provinent de la donació rebuda el 1066 per Ponç de Montoliu, esmentant la possibilitat que hi hagués un castell.
El poble celebra la festa major al mes de maig, per la festivitat de sant Isidre. El 21 d'octubre es fa la festa de Santa Úrsula, de caràcter principalment religiós.
El Milà és un municipi caracteritzat pel seu terreny, completament pla, amb un paisatge típic del camp de Tarragona. L'entorn de la comarca ofereix tots els detalls típics de la zona i la possibilitat de fer senderisme, caminar amb bici i fins i tot amb cotxe. Les rutes recorren tota la comarca i ...
Subscriure a
El Milà és un municipi caracteritzat pel seu terreny, completament pla, amb un paisatge ...
El poble celebra la festa major al mes de maig, per la festivitat de sant Isidre. El 21 d ...
Segons Coromines, el topònim del Milà té origen germànic. Per altra part, l'historiador ...
El terme municipal del Milà, de petita extensió (4 Km²), es troba al sector meridional de ...