Informació al contribuent

CALENDARI DE PAGAMENT 2020

IVTM

27/03/2020 - 29/05/2020

IBI URBÀ

30/06/2020 – 31/08/2020

IBI RÚSTIC

30/06/2020 – 31/08/2020

IAE

30/07/2020 – 30/09/2020

CLAVEGUERAM

30/06/2020 – 31/08/2020

CAMINS

30/06/2020 – 31/08/2020

CEMENTIRI

30/06/2020 – 31/08/2020

ESCOMBRERIES

30/06/2020 – 31/08/2020

AIGUA

 

1er TRIMESTRE

01/04/2020 – 30/06/2020

2on TRIMESTRE

30/07/2020 – 30/09/2020

3 er TRIMESTRE

30/10/2020 – 31/12/2020

4 art TRIMESTRE

29/01/2021 – 31/03/2021

 

Lloc de pagament:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h