Subvencions Generalitat de Catalunya

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Presidencia/presidencia_h2.gif

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

TÍTOL SUBVENCIO: DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019

NOM OBRA: NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS A EL MILÀ

IMPORT CONCEDIT:39.708,48€