Altres serveis

:: e-BOP

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) és un mitjà d'informació públic per tal de mostrar obertament la gestió de les diferents administracions als ciutadans i alhora permetre la seva participació. El BOP es publica diàriament excepte els diumenges i els dies festius.

Clicant damunt d'aquest logotip accedireu a l'àrea d'internet del BOP destinada a l'Ajuntament del Milà:

:: e-TRAM

Ciutadans

La teva administració

Documents personals

Tributs i sancions