Subvencions Diputació de Tarragona

 

Subvencions concedides l'any 2023

 

Convocatòria de subvencions per a al contractació de les actuacions o activitats incloses a l'eCatàleg, any 2023.

 • Import concedit                      8.898,03 €

 

Subvenció de protecció de salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel.la a les instal.lacions municipals.Tipus 1

 • Import concedit                      1.352,00 €

 

 

Subvencions concedides l'any 2022

 

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva.

 • Obra: Instal.lació plaques fotovoltaiques en edificis municipals
 • Import concedit                      27.022,79€

 

Convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat als municipis:

Tipus B: Per l’adequació de l’espai i dotació d’equipaments digitals
 • Import concedit: 1.675,50€

Tipus C: Per l’increments de la ciberseguretat dels ents locals

 • Import conccedit: 1.687,96€

 

Convocatòria de subvencions de salut pública per generar entorns més resilients,segurs i saludables, en règim de concurrència comptetitiva 2022.-Línia 2 Protecció de Salut pública.

 • Import concedit                      1.215,10€

 

L’Ajuntament del Milà s’acull a aquesta convocatòria per cobrir la despesa generada per les analítiques de l’aigua de consum, que porta a terme el Laboratori Analític Valls, cada trimestre.

Aquesta actuació compta amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Convocatòria de subvencions  de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva 2022 – Línia 2 Protecció Salut pública

 • Import concedit                      1.215,10 €

 

Convocatòria de subvencions per a al contractació de les actuacions o activitats incloses a l'eCatàleg, any 2022.

 • Import concedit                      8.573,00 €

 

Subvencions concedides l'any 2021

Convocatòria de subvencions per a al contractació de les actuacions o activitats incloses a l'eCatàleg, any 2021.

 • Import concedit                      8.573,00 €

 

Convocatòria de subvencions  de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva 2021 – Línia 2 Protecció Salut pública :

 • Import concedit                      1.133,10 €

 

Subvencions concedides l'any 2020

Subvenció per a la protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Acord Junta de Govern de 03.11.2020
 
Actuació: analítiques sobre l'aigua potable durant tot l'any
 • Import concedit                      1.539,26 €

 

Subvencions concedides l'any 2019

Subvenció per a la protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

SAM-actuacions integrals al Territori i Cooperació

Actuació: analítiques sobre l'aigua potable durant tot l'any

 • Subvenció sol.licitada           1.380,00 €
 • Import concedit                      1.311,00 €

 

Subvencions concedides l'any 2018

SUBVENCIÓ PEXI 2018

Obra: Nova estació depuradora d’aigües residuals al Milà

Import concedit: 5.678,00€