Educació

El CEIP Bisbe Martí, es va tancar l'any 2011.