Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Àrea Alcaldia i Urbanisme

  • Antonio Palau Bosch, Alcalde President

Àrea Festes, Ensenyament i Joventut

  • Juan Vicente Cerezo Cuevas, 1r. Tinent d'alcalde

Àrea Serveis socials i família, Noves Tecnologies i Personal

  • Francesc Huguet Garcia , 2n. tinent d'alcalde

Àrea Sanitat i Medi ambient

  • Juan Carlos García Hernández