Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

 

 

       Junts pel Milà

Sr.Antonio Palau Bosch, Alcalde President

Sr.Juan Vicente Cerezo Cuevas, regidor

Sr.Francesc Huguet Garcia, regidor

Milanencs pel canvi

Sr. Antonio Agüera Vilar, regidor

Sra. Adela Rion Obon, regidora